dimanche 30 septembre 2012

KABARY TAMIN' NY TAOM-BAOVAO 2011 TENY AMBOHIMANGA - ROVA:

HAFATRA: TSY AZO AMIDY MADAGASIKARA !


Tompokolahy sy Tompokovavy,

TANY MASINA I MADAGASIKARA !  Tsy mitovy amin' ny tany rehetra ity Nosy ity, 
Fa natokan' Andriamanitra Andriananahary Mpamorona ny Lanitra sy ny Tany hiavaka amin' ny tany rehetra !
Eto no silaky ny Saha Edena! 
Eto no misy ny harena ambany tany sarobidy indrindra eran-tany ! 
Eto no misy ny zava-maniry tranainy indrindra eran-tany ! 
Eto no misy ny biby tranainy indrindra eto an-tany ! 
Eto no misy ny vatosoa isan-karany sy betsaka indrindra eto an-tany ! 
Raha ny vatosoa safira any Ilakaka fotsiny dia ampy hamelomana ny vahoaka rehetra eto Madagasikara! 

Firenena tokony handroso amin'izay raha mandeha amin' ny Fahamarinana,
satria amin' ny FAHAMARINANA no hamonjen'Ilay Mpahary ny Firenena !

Noho izany dia TSY AZO AMIDY I MADAGASIKARA ! Ary ny HARENAM-PIRENENTSIKA dia tokony ISIKA TOMPONTANY no MITANTANA AZY FA TSY NY VAHINY !


Ny soatoavina sy ny kolotsainam-pirenenantsika eto Madagasikara dia tsy vao am-polo-taonany, na an-jato taonany akory, fa efa nisy an'arivo taonany ! 
Ny Lamba nenti-paharazantsika dia efa nisy teto an'arivo taonany !                       
Ny Tenin-drazantsika dia anisan' ireo tenim-pirenena raobinifolo tranainy indrindra eran-tany! 


Sarobidy eo anatrehan' Ilay Mpahary i Madagasikara !
Ary isika Tompontany dia nantsoiny ho FIRENENA MASINA sy TARANAKA VOAFIDY !


Koa ho lasa amin'izay anie ny ratsy rehetra !

Ary Andriamanitra Andriananahary, Ilay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany, anie,
handrotsaka ny Fahasoavany, ny Fitahiany, ny Fiadanany ho antsika rehetra, 
Tompontany eto Madagasikara sy ny Zanaka am-pielezana rehetra manerana ny tany, amin'izao Taona Vaovao 2011 izao !

DIA HO AN'ILAY MPAHARY IRERY IHANY ANIE NY VONINAHITRA !Hoy:


Prince Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA,
Filohan' ny Fiombonamben ny Zanakandriana sy Ampanjaka 
eto Madagasikara.


Ambohimanga-Rova, faha-04 Aprily 2011.
(c) copyright.Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire